Veel gestelde vragen

 • Een verhuizing naar Goedemorgen is een grote stap. Die zetten we natuurlijk niet met een formuliertje. Iedere aanmelding begint met een goed gesprek. Zo leren we elkaar kennen en bieden we ruimte aan alle vragen die onderweg voorbij komen

  Om een afspraak te maken belt of mailt u met Fieke Meindertsma: fieke@goedemorgen.nl / 06-58827176.

  Wat fijn dat u een goed gevoel heeft bij ons.

 • Wie blijvend zorg nodig heeft, krijgt zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).  Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of u daarvoor in aanmerking komt. Het CIZ kijkt ook hoeveel zorg u op dit moment nodig heeft. Dat heet een indicatiestelling. Goedemorgen staat open voor dementerende mensen met minimaal een CIZ indicatie van ZZP5 (een indicatie tot verblijf).

  Heeft u nog geen indicatie? We helpen u graag bij de aanvraag. Het CIZ maakt gebruik van een aanvraagformulier. Die kunnen we digitaal of per post indienen. Soms heeft het CIZ aanvullende vragen. Gemiddeld duurt het zes weken alvorens het CIZ met een definitieve indicatiestelling komt.

  Hiermee kunt u aanspraak maken op zorg. Wanneer er een indicatiestelling van 5 of meer is, heeft u recht op verblijf in een zorginstelling.

  Wilt u alvast zelf kijken naar de aanvraag en het hele proces? Op de website van het CIZ vindt u een goede uitleg. Wilt u liever dat we er samen naar kijken? U bent zeer welkom, wij kennen de weg en helpen u graag.

 • De kosten voor het leven in Goedemorgen bestaan uit een woon- en een zorgdeel. Het zorgdeel wordt altijd vergoed vanuit het Persoonsgebonden Budget, het PGB. Heeft u nog geen BGP? We helpen u graag met de aanvraag. Het is niet heel complex.

 • Bij Goedemorgen zijn de kosten voor wonen en zorg gescheiden. De maandelijkse woonkosten bestaan uit de huur, servicekosten, GWE, volpension, schoonmaak, wassen, strijken, kranten en tv-abonnement. De woonkosten zijn afhankelijk van de grootte en ligging van het appartement en starten vanaf €1475,- per maand.

  Zorgkosten

  De zorgkosten worden grotendeels bekostigd via het PGB (Persoonsgebonden Budget). Heeft u nog geen PGB, dan helpen we u graag met de aanvraag.

  In Nederland is vastgelegd dat er altijd een eigen bijdrage is in de zorgkosten is. Omdat we een particulier huis zijn, vallen we onder de lage eigen bijdrage van maximaal 836,60 euro per maand. Dat is beduidend lager dan bij reguliere verpleeghuizen.

  Eigen bijdrage

  Hoeveel eigen bijdrage u precies betaalt, is afhankelijk van uw inkomen. De instantie die dat bepaalt, is het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Maandelijks ontvangt u van het CAK een factuur voor de eigen bijdrage. U kunt vast een kijkje nemen op www.hetcak.nl, maar ook hier geldt, dat we u graag helpen om een en ander inzichtelijk te maken.

  Goed betaalbaar

  Ter geruststelling in alle regeltechnische rompslomp:  Goedemorgen is voor nagenoeg iedereen te betalen. Onze manier van organiseren zorgt niet alleen voor bovengemiddeld goede zorg, maar ook voor bovengemiddeld lage kosten. We zijn nadrukkelijk geen woonhuis voor louter welgestelden.