Persoonlijke zorg

Goedemorgen biedt gespecialiseerde zorg voor mensen met Alzheimer, Parkinson en niet aangeboren hersenletsel. We werken volgens het principe van de belevingsgerichte zorg. Dat is zorg en begeleiding die uitgaan van uw persoonlijke gevoelsleven, wensen en behoeftes. Wat heeft u nodig om een zo gezond mogelijk en betekenisvol leven te leiden? Dat is ons uitgangspunt. Samen vullen we dat in, elke dag weer, want elke dag is natuurlijk anders.

zorg
zorg mensenwerk
zorg mensenwerk2

Mensenwerk

Wie wil weten hoe de zorg is, begint bij de mensen. Bij Goedemorgen werken we met een vast en vertrouwd team. Werken bij Goedemorgen is voor de special few, de mensen met een roeping, die elke dag weer het verschil willen maken voor bewoners. Wie bij ons werkt, werkt vanuit een oprechte liefde voor het vak. Grote harten, veel geduld, bakken ervaring en de juiste kennis – dat zijn de eigenschappen waar we ons team op selecteren.

duofiets

Mensgericht, niet taakgericht

In veel zorginstellingen is taakgerichte zorg de norm. Alles is ingedeeld in vaste structuren en tijden, waarnaar iedereen zich naar dient te schikken. Belevingsgerichte zorg is een totaal andere benadering. Wij schikken ons naar uw behoeftes. Het is uw huis en uw leven. U bent niet de gast, wij zijn te gast.

Natuurlijk nemen we onze kennis en kunde mee om te kijken waar uw behoeftes liggen. Misschien fleurt u wel helemaal op van tuinieren. Misschien bent u op uw gelukkigst in de keuken, met de dieren, achter de piano of in het atelier. Niet zelden zijn het de fascinaties uit de jeugd, die ook in deze fase weer het meest bekoren. We zorgen dat we u al goed leren kennen.

mensgericht
familie

Vrienden en familie

Bij Goedemorgen vinden we het fijn als uw vrienden en familie actief betrokken zijn. De deur van ons huis staat altijd open We faciliteren graag alle mogelijke initiatieven van mensen uit uw vertrouwde kring. Waar nodig, stimuleren we het ook. Voordat u hier gaat wonen, brengen we uitgebreid uw sociale netwerk in kaart, zodat we precies weten welke personen belangrijk voor u zijn.

Eigen huisarts

Waar mogelijk houdt u gewoon uw eigen huisarts. Dat geldt ook voor andere zorgverleners, zoals de fysiotherapeut, logopedist of voedingsdeskundige. Die komen alleen om de hoek kijken als het echt nodig is. Er verandert wat dat betreft natuurlijk helemaal niks. In het huis zelf is altijd een begeleider aanwezig met een verpleegkundige achtergrond. Mocht het nodig zijn, dan hebben wij een goed netwerk van zorgspecialisten.

‘Wat zijn we dankbaar dat we jullie hebben gevonden voor mijn lieve vader. Ik kan mij geen betere plek voor hem wensen.’

Marlies, dochter

poleroid-home2

Praktische zaken

  • Goedemorgen staat open voor mensen met dementie met minimaal een CIZ indicatie van ZZP5 (een indicatie tot verblijf). Goedemorgen is levensloopbestendig. Alleen wanneer sprake is van bedreigingen voor de bewoner zelf of anderen, kunnen we iemand moeten uitplaatsen. Dat is zeer zeldzaam.

Vragen of aanmelden?
Fijn, we gaan graag met u persoonlijk in gesprek.

Niet tevreden?

Zorg is altijd een delicaat proces. Ook al doet iedereen zijn best, het kan altijd voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het motto van onderstaand verhaal laat zich heel simpel samenvatten: altijd delen en wel zo snel mogelijk.

Het is niet alleen heel vervelend voor u om met een klacht rond te lopen, maar hier niks mee te doen. Het is ook voor ons heel vervelend. Iedereen is erbij gebaat dat ons werk goed en harmonieus verloopt. Openheid is daarvoor een cruciale randvoorwaarde.

Rechtstreeks bij de betrokkene

Een klacht of zorg delen kan op verschillende manieren. Als de klacht betrekking heeft op een bepaalde zorgverlener, kunt u altijd deze persoon rechtstreeks aanspreken of mailen. Goed kunnen omgaan met klachten of suggesties van collega’s of mantelzorgers, is een speerpunt in onze cultuur. We besteden hier veel aandacht aan. Klachten zijn altijd welkom en mogen nooit een reden zijn voor wat voor negatieve gevoelens dan ook.

Andere wegen

Natuurlijk mag u de klacht ook aankaarten bij de teamleider of de directie. Het staat u zeer vrij deze route te volgen. U kunt hen aanspreken, mailen of gebruik maken van het klachtenformulier. We gaan natuurlijk altijd op uw klacht in. De procedure voor een officiële klacht staat hier beschreven. Het reglement voor geschillen vindt u hier.

Kwaliteit

Vanuit het hart, met ogen open

Voor we het gaan hebben over evaluaties, kwaliteitsonderzoeken en ISO-certificaten, willen we benadrukken dat de kwaliteit bij Goedemorgen zich niet persé laat vastleggen in dit soort systemen. De kwaliteit van de zorg zit in onze unieke aanpak en stroomt door onze medewerkers. Echte zorg laat zich niet alleen vangen in regels, maar vooral in mensenharten.

Dat gezegd hebbende, natuurlijk hebben kwaliteitswaarborgen ook een belangrijke waarde. We zouden doorschieten als we alleen maar op onze goede gevoel koersen. Om onszelf en de kwaliteit scherp te houden, werken we daarom met een breed scala aan vaste instrumenten.

Evaluaties

Op regelmatige basis evaluseren we de trevenheid van familie, gasten en vertegenwoordigers over de kwaliteit van zorg en leven van de bewoners. Meestal is er een helder beeld van deze tevredenheid, dan wel over zaken die eventueel niet optimaal verlopen. Samen bespreken we de tevredenheid en welke zaken eventueel moeten veranderen.

Tevredenheidsonderzoek

Ieder jaar meten we uitgebreid hoe tevreden iedereen is: onze bewoners, familie, mensen die met ons werken én de buurt. We vragen alle betrokken hun tevredenheid aan te geven op een breed scala aan punten.

Uiteraard is het onderzoek niet de enige weg waarlangs mensen hun mening over ons kunnen geven. Sterker nog: iedereen kan op enig moment bij ons aankloppen. Maar het tevredenheidsonderzoek is er niet minder belangrijk om. Het zorgt ervoor dat we ieder jaar op grote schaal inventariseren hoe belanghebbende ons en de samenwerking met ons ervaren.

goedemorgen-vogel